Thông Tin Server Thông Tin Nhân Vật Thông Tin Mu SKY SEASON 6.9
Phiên bản : Season 6.9 Classic 7 Class Season 6 Website : http://musky.vn
EXP : 100x - Tỉ Lệ Drop: 5% Tạo Đấu Sĩ (MG) : 180 Level Trang Tài Khoản : http://id.musky.vn
Tối đa Cánh Cấp 3 - Trang bị 380 Tạo Chúa Tể (DL) : 200 Level Trang Tải Game : http://id.musky.vn/#download
Giới hạn Reset 10 lần / ngày Tạo Guild : 300 Level
Giới hạn 3 Acc / Máy tính Tạo Nhân Vật mới : 10 Rs 5000 Point Fanpages : https://www.facebook.com/skyblue.vn/
Antihack : Dragon Pro 99% Zen : 20.000.000 Groups : https://www.facebook.com/groups/skyblue.vn
Sub Lộ trình phát triển:
1 Sau 10 ngày rớt Lông vũ HHHT tại ICARUS.
2 Không top nạp, không danh hiệu, không tu chân.
3 GM không xuất hiện trong game và can thiệp vào game.
4 Điểm Exp hợp lý: Reset nhanh nhưng Master chậm.
5 Đồ đạc phải tự kiếm trong game.
6 Hệ thống 7 class cân bằng trong game.
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1 Không
2 Không Không Không
3 Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Boss Vàng Tấn Công 2-3 0h00, 4h00 ,8h00 ,12h00, 16h00, 20h00 Box Kundun 1-5 Lorencia Đi săn

Blood Castle 2-3 0h00, 2h00, 4h00, 6h00, 8h00, 10h00, 12h00, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00 Tiêu diệt 300 quái BC7
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Devias or Lorencia

Devil Square 2-3 0h30, 2h30, 4h30, 6h30, 8h30, 10h30, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30, 20h30, 22h30 Tiêu diệt 300 quái DV6
nhận 1 ngọc vào rương
Sub PK có PK Tham gia tại Noria

Chaos Castle 2-3 1h00, 3h00, 5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00 Đồ Thần, Ngọc 10% Drop đồ thần Sử dụng Giáp Hỗn Nguyên

Binh Đoàn Phù Thủy 2-3 0h50, 4h50 ,8h50 ,12h50, 16h50, 20h50 3 Nhẫn Phù Thủy Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Rồng Đỏ 2-3 0h15, 4h15 ,8h15 ,12h15, 16h15, 20h15 01 Ngọc Tâm Linh Random tại Lorencia, Noria, Devias Đi Săn

Summer Event 2-3 2h35, 6h35 ,10h35 ,14h35, 18h35, 22h35 Ngọc,Zen Atlans Đi Săn

Thỏ Ngọc Event 2-3 2h15, 6h15 ,10h15 ,14h15, 18h15, 22h15 Ngọc,Zen Atlans Đi Săn

BattleRoyale 3 20h10 20k WCoin NPC Event PK tại Lorencia Không Party, Không Buff

Medusa 2-3 1h00, 5h00, 9h00, 13h00, 17h00, 21h00 Random Đồ 380 cùi or EXL Đầm Lầy Chết Đi Săn

Kundun Kalima 7 2-3 21h30 Đồ Thần Kalima 7 Đi Săn

Erohim 2-3 20h30 Nguyên liệu ép wing 2.5 Arena Đi Săn