CHUỖI SỰ KIỆN ĐUA TOP OPENBETA MÁY CHỦ ICARUS

Ngày đăng: 20/03/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


                                                                            1.ĐUA TOP RESET 3 VÀ 7 NGÀY

♦ Thời gian : 

 

– Thời gian đua TOP 3 ngày : Từ 03/04 đến 23:59 Ngày 06/04/2021 

 

– Thời gian đua TOP 7 ngày : Từ 03/04 đến 23:59 Ngày 10/04/2021

 

♦ Nội dung : 

 

Kết thúc sự kiện chọn ra 03 nhân vật có số lần RS nhiều nhất trên bảng xếp hạng Event để trao phần Thưởng

 

♦ Phần Thưởng : 

 

 TOP  PHẦN THƯỞNG TOP 3 NGÀY

PHẦN THƯỞNG TOP 7 NGÀY

TOP 1 200.000 Gcoin

Vũ Khí Rồng + Luck + 10% ( Hạn sử dụng 15 ngày )

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh

TOP 2 100.000 Gcoin

Vũ Khí Rồng + Luck + 10% ( Hạn sử dụng 10 ngày )

10 Ngọc Ước Nguyện

10 Ngọc Tâm Linh

TOP 3 50.000 Gcoin

Vũ Khí Rồng + Luck + 10% ( Hạn sử dụng 7 ngày )

05 Ngọc Ước Nguyện

05 Ngọc Tâm Linh

 

2. ĐUA TOP CHỦNG TỘC TRANH BÁ – THÁNG OPEN BETA

 

♦ Thời gian : Từ 03/04 đến 23:59 ngày 03/05/2021

 

♦ Nội Dung :

 

– Kết thúc Event chọn ra 01 nhân vật RS nhiều nhất của mỗi chủng tộc để trao thưởng

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP 1 CHỦNG TỘC  PHẦN THƯỞNG
 DK 01 Set Item Hỏa Long + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 DW 01 Set Item Ma Thuật + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 ELF 01 Set Item Kim Ngân + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 MG 01 Set Item Phong Vũ + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 DL 01 Set Item Huyền Thiết + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 SUM 01 Set Item Hỏa Thiên + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )
 RF 01 Set Item Bạch Hổ + Luck + Op 4+ 01 Otion ( Tự Chọn )

Lưu ý : 

 

– Có thể nhận set cấp độ thấp hơn nhưng với điều kiện nhân vật đua top phải mặc được , món nào ko mặc được sẽ ko trao 

 

– Toàn bộ Item nhận được có thể giao dịch và không có hạn sự dụng , Được phép đổi phần thưởng 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

– Không khuyến khích đổi tên nhân vật hay di chuyển nhân vật qua tài khoản khác , Trường hợp nào đổi tên hay di chuyển nhân vật mà không có tên trên bảng xếp hạng BQT ko chịu trách nhiệm 

 

3. ĐUA TOP BANG HỘI TRANH BÁ – THÁNG OPEN BETA

 

♦ Thời gian : Từ 03/04 đến 23:59 ngày 03/05/2021

 

♦ Nội Dung : 

 

– Kết thúc Event chọn ra 03 Bang Hội Đứng TOP trên bảng xếp hạng để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP BANG HỘI PHẦN THƯỞNG ĐIỀU KIỆN
TOP 1

01 SET Cấp 6 + Luck + 02 Otion (Tự Chọn)

100 Ngọc Ước Nguyện

100 Ngọc Tâm Linh

100 Ngọc Sáng Tạo

Thành Viên >= 30 người
TOP 2

01 SET Cấp 5 + Luck + 01 Otion ( Tự Chọn )

70 Ngọc Ước Nguyện

70 Ngọc Tâm Linh

70 Ngọc Sáng Tạo

Thành Viên >= 30 người
TOP 3

01 SET Cấp 4 + Luck + 01 Otion ( Tự Chọn )

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh

50 Ngọc Sáng Tạo

Thành Viên >= 30 người

 

4. ĐUA TOP BÁ HỘ NẠP NGÀY – THÁNG OPEN BETA 

 

♦ Thời gian : Từ 03/04 đến hết ngày 10/04/2021 

 

♦ Nội Dung :

 

– Mỗi ngày chọn ra 01 nhật vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 2.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP  PHẦN THƯỞNG
TOP 1  NẠP NGÀY 01 Hộp Quà RING Hoặc PEN
TOP 1  NẠP 2 NGÀY LIÊN TIẾP 01 RING HOẶC PEN + 3%hp + 01 Otion ( Tự Chọn )

Lưu ý : 

 

– Phần thưởng trao ngày sau 00:05 hàng ngày , Liên hệ GM hotline để nhận thưởng

 

– Hộp quà RING , PEN ném ra đất sẽ được 100% ring , pen Exc + 1 Otion ngẫu nhiên 

 

– Trường hợp tích lũy được 03 hộp quà ring , pen có thể đổi lấy 01 Ring hoặc Pen + 3%HP + 1 Otion ( tự chọn ) 

 

– Liên Hệ GM Hotline : 0913.888.069 hoặc Fanpage để đổi hộp quà 

 

5. EVENT ĐUA TOP BÁ HỘ NẠP THÁNG OPEN 

 

♦ Thời gian : Từ 03/04 đến 23:59 ngày 03/05/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

– Kết thúc Event chọn ra các Nhân vật có số tiền nạp nhiều nhất và > 5.000.000 để trao thưởng 

 

♦ Phần Thưởng : 

TOP  PHẦN THƯỞNG
TOP 1 BÁ HỘ THÁNG CÁNH CẤP 2 LUCK + MNL
TOP 2 BÁ HỘ THÁNG CÁNH CẤP 2 + MNL
TOP 3 BÁ HỘ THÁNG CÁNH CẤP 2 LUCK
TOP 4 – 10 BÁ HỘ THÁNG CÁNH CẤP 2

 

Lưu ý : 

 

– Nạp ATM qua STK GM sau 23:30 mà kho kịp lên TOP , BQT ko chịu trách nhiệm 

 

– Phần thưởng có thể giao dịch và không có hạn sử dụng 

 

– Phần thưởng được đổi 01 lần duy nhất trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận thưởng 

 

– Phần thưởng sẽ được trao ngày sau khi sự kiện kết thúc . Liên hệ Hotline hoặc fanpage để nhận thưởng

 

6. EVENT ĐUA TOP MASTER TOÀN SERVER

♦ Thời gian : Từ 03/04 đến 23:59 ngày 03/05/2021 

 

♦ Nội Dung : 

 

– Kết thúc event hoặc nhân vật nào đạt 600 điểm master trước thì sẽ kết thúc sự kiện 

 

♦ Phần Thưởng : 

 TOP 

PHẦN THƯỞNG 

TOP 1

2 hộp Vũ Khí Rồng

50 Ngọc Ước Nguyện

50 Ngọc Tâm Linh

TOP 2

1 hộp Vũ Khí Rồng

30 Ngọc Ước Nguyện

30 Ngọc Tâm Linh

TOP 3

20 Ngọc Ước Nguyện

20 Ngọc Tâm Linh