[Hướng Dẫn] Các lệnh cơ bản trong game MuSky – Máy Chủ Icarus

Ngày đăng: 08/08/2019 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Lệnh Cộng Điểm Nhanh

/str xxx : Cộng sức mạnh
/agi xxx : Cộng nhanh nhẹn
/vit xxx : Cộng sức khỏe (Máu)
/ene xxx : Cộng năng lượng
/cmd xxx : Cộng mệnh lệnh

 

Lệnh thường dùng

/post Nội dung : Chat toàn Server
/pkclear : Rửa tội
/Move : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

Lệnh reset trong game
/reset : reset nhân vật
/reset auto : Tự động reset nhân vật

 

Lệnh hỗ trợ trong game

/bau <num> : chuyển thùng đồ chung
/taydiem : tẩy điểm đã cộng của nhân vật
Ctrl + chuột phải vào món đồ : đăng món đồ trên kênh thế giới

 

Lệnh biểu cảm

^_^, hehe : Cười
Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
Rush : Tư thế tấn công
T_T : Ôm đầu đau khổ
Win : Giơ tay chiến thắng
Hello : Chào
Bye bye : Tạm biệt
; : Gãi đầu